Career

บริษัทฯ รับสมัครงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้


1. ตำแหน่ง วิศวกรขาย (Sale Engineer) จำนวน  2  ตำแหน่ง ใหม่

          * เพศชาย/หญิง
          * อายุ 21 ปีขึ้นไป
          * วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
          * มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้า 1 ปีขึ้นไป
          * หากผ่านงานขายทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          * มีมนุษย์สัมพันธและทักษะการสื่อสารดี มิจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
          * ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 
2. ตำแหน่ง  พนักงานขาย (Sale) จำนวน  2  ตำแหน่ง ใหม่

          * เพศชาย/หญิง
          * อายุ 21 ปีขึ้นไป
          * วุฒิการศึกษา ปวช. - ปริญญาตรี
          * มีประสบการณ์ด้านการขาย 1 ปีขึ้นไป
          * หากผ่านงานขายทางด้านอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง, อิเล็คทรอนิกส์ มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
          * มีมนุษยสัมพันธ์และทักษะการสื่อสารดี มิจิตใจให้บริการ มุ่งมั่นในการทำงาน
          ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

 
ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
 
ฝ่ายบุคคล
บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จำกัด
190/32 หมู่ 8 ซอยสุขสวัสดิ์ 84 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
โทร : 0-2408-3640 ต่อ 502
แฟกซ์ : 0-2408-3641
Email : accava2017@gmail.com
Website : www.avatar-electric.com